1,3 mln seniorów w Polsce potrzebuje fachowej opieki!

3_1,3 mln seniorów w Polsce potrzebuje fachowej opieki!Geriatria, czyli specjalizacja medyczna polegająca na fachowej opiece nad osobami starszymi, jest mało popularna wśród studentów medycyny. Coraz bardziej jednak osoby ją kończące są potrzebne seniorom. Jak wygląda opieka długoterminowa w Polsce?

Seniorzy pod opieką czy pozostawieni sami sobie?

Szacuje się, że nawet 25 proc. osób po przekroczeniu 65. roku życia wymaga opieki (źródło: http://zdrowie.dziennik.pl/senior/artykuly/443179,ile-osob-starszych-w-polsce-wymaga-opieki-ponad-milion.html). W Polsce jest ich 1,3 miliona, a liczba ta w przyszłości będzie się zwiększać. Tymczasem tylko 200 tys. osób korzysta ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej oraz opieki długoterminowej zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co z pozostałymi? Zajmują się nimi członkowie rodziny wchodzący w rolę opiekuna osoby starszej, niejednokrotnie chorej i wymagającej wsparcia przy dokonywaniu w zasadzie wszystkich czynności codziennych.

Oznacza to w wielu przypadkach całkowite poświęcenie dla mamy, taty, ciotki, wuja, babci czy dziadka. Opieka ta wiąże się ze spełnianiem wielu przykrych obowiązków. Osoby zniedołężniałe, które nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb fizjologicznych, wymagają zastosowania środków higienicznych, do których zalicza się m.in. pieluchy dla dorosłych. Opiekunowie mogą postarać się o refundację kosztów nabycia takich środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem lekarza prowadzącego seniora.

Refundacja z NFZ

Aby obliczyć, jaką kwotę refundacji mogą otrzymać pacjenci uprawnieni do uzyskania zaopatrzenia comiesięcznego w środki higieniczne, należy znać limit ilościowy i kwotowy, jaki obowiązuje przy refundacji danego rodzaju zaopatrzenia. Obecnie (źródło: http://sklepymedicus.pl/medicus,jak-obliczyc-refundacje-nfz) zaopatrzenie w pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, podkłady higieniczne lub wkłady anatomiczne przysługuje w wysokości 60 sztuk miesięcznie. Z kolei refundacja NFZ wynosi 70 proc. do limitu 90 zł. Oznacza to, że każda osoba uprawniona może skorzystać z refundacji NFZ do 60 sztuk wybranych środków higienicznych na miesiąc, ale maksymalna dopłata z NFZ wyniesie 63 zł. Resztę, czyli 30 proc. ceny i ewentualną dopłatę ponad wskazany limit, z własnej kieszeni pokrywa pacjent lub jego opiekunowie.

Przykład

Jeśli pieluchomajtki kosztują 100 zł za 60 sztuk, to NFZ pokryje 70 proc. kwoty limitu, czyli 63 zł. Pacjent dopłaci zatem swój udział własny, tj. 30 proc. kwoty limitu – 27 zł, oraz 10 zł ponad limit, w sumie 37 zł.

W przypadku gdy cena wybranego środka higienicznego wchodzącego w skład refundowanego przez NFZ zaopatrzenia jest niższa niż wyznaczony limit, wówczas refundacja NFZ wyniesie 70 proc. ceny rzeczywistej.

Refundacja pieluch anatomicznych będzie wyższa, jeśli są one przeznaczone dla osób z rozpoznaniem nowotworowym. Przysługuje im maksymalnie 60 sztuk miesięcznie, a refundacja NFZ wynosi w takim przypadku 100 proc. przy limicie 77 zł. Jeśli pacjent kupi 60 sztuk pieluch anatomicznych za 77 zł, to nie będzie musiał nic dopłacać z własnej kieszeni. Jeśli chodzi o osoby z rozpoznaniem nowotworowym, to przysługuje im wyższy limit, ale wyłącznie na zakup pieluch anatomicznych.