Fosfolipidy w leczeniu chorób wątroby

fosfolipidyW profilaktyce i leczeniu chorób wątroby wykorzystuje się właściwości fosfolipidów, które są pozyskiwane z naturalnych składników – najczęściej z nasion soi. Czym są fosfolipidy i jaką rolę odgrywają w regeneracji jednego z najważniejszych organów ludzkiego organizmu?

Fosfolipidy jako budulec błon komórkowych

 

Fosfolipidy stanowią główny budulec błon komórkowych żywych organizmów. Tworzą środowisko o półpłynnym charakterze, w którym są zanurzone lipidy i białka. Do najważniejszych składników fosfolipidów należy fosfatydylocholina odpowiedzialna za właściwości biofizyczne błony komórkowej, co przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie komórek.

 

Funkcje fosfatydylocholiny

 

Fosfatydylocholina jako budulec błony komórkowej jest skoncentrowana w każdej komórce, dlatego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu całego organizmu. Jest potrzebna do prawidłowego działania układu pokarmowego i stanowi składnik żółci. Wchodzi w skład cząsteczek lipoprotein znajdujących się w osoczu krwi. Bierze udział w metabolizmie lipidów. Pełni rolę prekursora rozmaitych cząsteczek biologicznych, bez których utrzymanie funkcji życiowych nie byłoby możliwe. Jest niezbędna dla układu nerwowego, ponieważ bierze udział w syntezie neuroprzekaźników, a także dla procesu zapamiętywania i rozwoju mózgu. Zapewnia właściwe przekazywanie informacji między komórkami.

 

Udokumentowana skuteczność fosfatydylocholiny

 

Około 40% fosfolipidów budujących błonę komórkową stanowi fosfatydylocholina, dzięki której zachowuje odpowiednią strukturę i właściwości biofizyczne. Poziom fosfatydylocholiny odgrywa kluczową rolę w błonach komórkowych hepatocytów, czyli komórek wątroby – jeśli jest zbyt niski, dochodzi do zmniejszenia płynności błon komórkowych, a to może prowadzić do zaburzeń czynności wątroby. Odgrywa również ważną rolę w profilaktyce kamicy żółciowej, ponieważ podwyższa poziom rozpuszczalności cholesterolu w żółci. Choroby wątroby o zróżnicowanej etiologii są równoznaczne z ubytkiem fosfolipidów w obrębie hepatocytów. Niepożądane zmiany można zaobserwować m.in. w przypadku wirusowego zapalenia wątroby. Niekorzystne zjawisko nasila się pod wpływem nadużywania leków, alkoholu lub innych substancji toksycznych. Fosfatydylocholina jako substancja lecznicza została wielokrotnie przebadana i według uzyskanych wyników badań klinicznych potwierdzono jej korzystny wpływ na regenerację wątroby.

 

Bezpieczne działanie leków zawierających fosfolipidy

 

Stosowanie leków zawierających fosfolipidy jest zalecane w przypadku chorób wątroby jako leczenie wspomagające. Temat funkcjonowania wątroby i wpływu fosfatydylocholiny na jej odnowę został szeroko przedstawiony na stronie http://www.essentiale.pl. Fosfatydylocholina jest bezpieczna w stosowaniu, ponieważ nie zaobserwowano dotychczas interakcji z innymi lekami, a działania niepożądane w przypadku przestrzegania zalecanego dawkowania nie występują często. Ewentualne działania niepożądane mogą obejmować przejściowe dolegliwości ze strony układu pokarmowego.